Cierlica mniejsza
Cierlica mniejsza
Cierlica – narzędzie służące do oddzielania paździerzy (pozostałości zdrewniałych części łodyg) od włókna. Miała formę drewnianych nożyc. W dolnej ich części były wycięte 2 rowki.
Była własnością pani Aleksandry Stodulskiej ze wsi Piastów.
Datowana na lata 30-te XX w.

Wymiary: 6 x 110 cm.
Darowizna od pani Teodozji Malinowskiej.