Biogram


Joanna Skwarczyńska urodziła się 24 maja 1949 roku w Garwolinie.

Wieloletnia nauczycielka, kierowniczka internatu oraz wicedyrektorka szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. Jako nauczycielka pracowała w zawodzie nauczycielskim od 1969 r.

Joanna Skwarczyńska jest magistrem pedagogiki. Ukończyła Studium Nauczycielskie w Lublinie (1969) oraz wyższe studia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Pedagogiki (1982). Pracę pedagogiczną rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Samorządkach (1969 – 1973).

Za wyróżniającą pracę społeczną i zawodową była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana, m. in. czterokrotnie nagrodą Kuratora Oświaty, trzykrotnie nagrodą Starosty Powiatu Garwolińskiego. Otrzymała odznaczenia państwowe i resortowe: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznakę ZNP.

Pasjonatka dziedzictwa kulturowego. Po przejściu na emeryturę, postanowiła realizować swoją pasję zbierania starych przedmiotów i tym samym przyczyniła się do utworzenia Izby Regionalnej na terenie miasta Garwolin. W 2014 roku wysiłek ten został doceniony przez władze Miasta Garwolina i z rąk Burmistrza, Tadeusza Mikulskiego odebrała wyróżnienie.

Jest laureatką wielu nagród i podziękowań za aktywne wspieranie działań kształtujących świadomych odbiorców i twórców kultury. W 2015 roku przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Powiatowa” opublikowała książkę pt. “Moja skarbnica przeszłości”, która jest katalogiem zbiorów Izby oraz ma zachęcić wszystkich odbiorców do refleksji nad historią.

Joanna Skwarczyńska czynnie angażuje się społecznie, organizuje wystawy swoich zbiorów dla mieszkańców Garwolina i Powiatu, prowadzi na obszarze Izby Regionalnej zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, udostępnia eksponaty w pokazach zewnętrznych.

"W dzisiejszych czasach mało kto przywiązuje wagę do starych przedmiotów. Zwykle są niszczone, niepotrzebne nikomu, lecz nie zdajemy sobie sprawy, że w ten sposób niszczymy bezpowrotnie naszą historię.
Niszczymy rzeczy, których nie da się odtworzyć. Dlatego wszystkie, które jeszcze ocalały, powinniśmy chronić przed zniszczeniem, ponieważ to od nas zależy, czy tego starego świata będą mogły dotknąć młode pokolenia."