Nicielnice
Nicielnice
Nicielnice – element krosna, ostatnio były w posiadaniu pani Mieczysławy Osiak z Rososzy k/Ryk, a wcześniej jej rodziców państwa Warownych. Datowane na lata 30-te XX w.
Darowizna od pana Pawła Waleckiego.