Spód od maselnicy
Spód od maselnicy
Spód od maselnicy – dół od maselnicy wykonany z drewnianych klepek opasanych trzema obręczami. Była w posiadaniu pani Marianny Więckowskiej ze wsi Chotynia. Datowana na lata 30-te XX w.

Wymiary: wys.35 cm, średnica góry 16,5 cm, dna 22 cm, wys. 35 cm. 
Darowizna od pana Jana Więckowskiego.