Strona głównaPODZIĘKOWANIA

Podziękowania


 

Szanowni Państwo,

Kieruję serdecznie podziękowania  dla szystkich ofiarodawców za wsparcie i pełne zaangażowanie w powstanie Izby Regionalnej w Garwolinie. Gdyby nie Państwa każda, wartościowa „cegiełka” – Izba w tym momencie nie posiadałaby tak imponującego zbioru, jaki ma na dzień dzisiejszy.

Przy realizacji tego przedsięwzięcia zaangażowanych było i jest wiele osób. Poprzez doradztwo, pomoc i oparcie oraz co najważniejsze, ofiarowanie wielu cennych, często rodzinnych po dziadach i pradziadach, pamiątek Izba Regionalna mogła nabrać niepowtarzalnego charakteru, który będzie służył następnym pokoleniom.
Podziękowania należą się również osobom, które włożyły całe swoje serce w poszukiwaniu cennych zbiorów.

Ani Izba, ani też publikacja książki „Moja skarbnica przeszłości” nie powstałyby gdyby nie Państwa pomoc i zaangażowanie.
Należy pamiętać, że zachowujemy przeszłość dla przyszłości.

Za powiększenie mojej kolekcji dziękuję Pani/Panu:

Czesławowi i Marii Baranowskim,
Andrzejowi Biernackiemu,
Urszuli Brzozowskiej,
Annie Brzozowskiej,
Marianowi Cabajowi,
Grażynie Dąbrowskiej,
Barbarze Dubieli,
Jolancie Flont,
Antoniemu Frąckiewiczowi,
Edwardowi Frąckiewiczowi,
Ewie i Agnieszce Gac,
Antoniemu Garwolińskiemu,
Tadeuszowi Głasek,
Halinie Gniedziuk,
Barbarze i Bogdanowi Hachaj,
Agacie i Pawłowi Hachaj,
Alicji Jakimiec,
Zbigniewowi Jakimcowi,
Krystynie Jakubiak,
Mieczysławowi Jańcowi,
Józefowi Jasińskiemu,
Stanisławie Kałasce,
Ewie i Janowi Karczmarzom,
Krzysztofowi Kot,
Barbarze Kotlarskiej,
Barbarze Kotlarskiej (z d. Ciecierskiej),
Edwardowi Kotlarskiemu,
Mirosławowi Kotlarskiemu,
Jackowi Kozickiemu,
Stefanowi Kozłowskiemu,
Urszuli Kozłowskiej,
Leokadii Krakowskiej,
Maciejowi Krakowskiemu,
Alinie Luśtyk,
Teresie Małek,
Zbigniewowi Marciniukowi,
Mariannie Michalik,
Henrykowi Michalikowi,
Jolancie Michalik,
Annie Michalik,

Tadeuszowi Michalikowi,
Piotrowi Maszkiewiczowi,
Teodozji Malinowskiej,
Janowi Maszkiewiczowi,
Krystynie i Michałowi Michalczykom,
Marii Michalik,
Tadeuszowi Mikulskiemu,
Janinie Ogonowskiej,
Renacie Ocep – Piotrowskiej,
Mariannie, Aleksandrze i Czesławowi Osiakom,
Barbarze Pałysce,
Zofii Podleś,
Jadwidze i Jackowi Popis,
Ewie Ragus,
Danucie Siwak,
Januszowi Rosłańcowi,
Stanisławowi Rusinek,
Teresie Rybakowskiej,
Beacie i Robertowi Skwarczyńskim,
Siostrom „Służkom” z Garwolina (s. Elżbiecie),
Ryszardowi Skwarczyńskiemu,
Lidii Skwarczyńskiej,
Barbarze Stępnickiej,
pani Szamrykowej,
Bogdanowi Szarkowi,
Wojciechowi Szczegotowi,
Marii Szelążek,
Krzysztofowi Tobiaszowi,
Marianowi Trzpilowi,
Pawłowi Waleckiemu,
Anecie Winek,
Janowi Więckowskiemu,
Janinie Wielgosz,
Franciszkowi Wirtkowi,
Teresie Wronkowskiej,
Małgorzacie Wysockiej,
Tadeuszowi Zalewskiemu,
Tomkowi Zalewskiemu,
Mirosławowi i Annie Zięba,
Halinie Żak.

Joanna Skwarczyńska:
"Szczególne podziękowania kieruję do mojej mamy, która udostępniła mi pomieszczenia na izbę, przekazała wiele cennych pamiątek rodzinnych i asystowała niemal przez cały czas przy urządzaniu izby.
Serdeczne podziękowania składam również mojemu mężowi, który przez cały czas tworzenia izby wspierał mnie, dodawał odwagi, a nierzadko również pomagał.

Dziękuję drogiej cioci Marii Baranowskiej, która szeroko otworzyła przede mną drzwi starego domu po babci, przekazując mi mnóstwo cennych pamiątek rodzinnych, oraz za to, że poświęciła wiele czasu na szukanie ze mną tych przedmiotów oraz za pomoc w ich opisaniu.

Dziękuję też mojemu siostrzeńcowi Piotrowi Hachajowi, który pomógł mi od strony technicznej skatalogować wszystkie eksponaty.

Pragnę również podziękować panu Markowi Piotrowskiemu, osobie pełnej pomysłów, od którego otrzymałam pomoc, fachowe rady i wsparcie, które ogromnie sobie cenię.

Dziękuję pani Wiesławie Lempkowskiej za zainteresowanie moimi zbiorami i umieszczenie informacji na temat mojej izby oraz zdjęć z eksponatami na stronie Miejsko-Powiatowej Biblioteki w Garwolinie.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do Tadeusza Mikulskiego - Burmistrza Garwolina oraz do Stowarzyszenia Rozwoju Miast i Gmin Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa”, dzięki którym możliwe było wydanie niniejszej publikacji."

separator