Ceber
Ceber
Ceber (putnia, skopek) – z uchami wykonany z drewnianych klepek opasanych dwoma obręczami. Pochodzi ze wsi Antoniówka k / Maciejowic.

Wymiary: wysokość: 35 cm, średnica: 34 cm.
Darowizna od pana Bogdana Szarka ze Sławin.