Stare drewniane nosidła do wody
Stare drewniane nosidła do wody
Stare drewniane nosidła do wody – inaczej szundy, jarzemka, sądy, koromysło.
Wykonane z drewna i dwóch łańcuchów z haczykami do zawieszania wiader. Drewnianą część opierało się na ramionach, a na łańcuchach zawieszano ceberki na wodę.

Wymiary: szerokość: 90 cm.
Darowizna od pani Agaty Hachaj.